Windykacja należności

Proponujemy Państwu pomoc w ściągnięciu należności na wszystkich etapach procesu windykacji: przedsądowej, sądowej i komorniczej. 
Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

W ramach działań prewencyjnych licencjonowani detektywi profesjonalnie przeprowadzą dla Państwa wywiad gospodarczy obejmujący:

  • sprawdzenie wiarygodności przedstawionych dokumentów (dane teleadresowe, materiały handlowe, informacje pochodzące z mediów)
  • ustalenie faktycznego majątku firmy lub osoby fizycznej (np. posiadane ruchomości i nieruchomości, wysokość dochodów)
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (ustalenie rzetelności kontrahenta, historia płatności)
  • ustalenie zdolności płatniczych firmy lub osoby fizycznej

W zakresie windykacji pozasądowej proponujemy Państwu:

  • kontakty telefoniczne polegające na ustaleniu warunków spłaty a także w celu zebrania informacji o dłużniku
  • kontakty korespondencyjne w tym również za pomocą poczty elektronicznej, faksów oraz SMS
  • windykację terenową obejmującą zawsze osobisty kontakt z dłużnikiem poprzez wyszkolonych windykatorów terenowych
  • odnajdywanie dłużników, którzy zmienili adres zamieszkania, siedzibę swojej firmy, bądź status prawny

Pomożemy Państwu także przejść przez gąszcz przepisów prawnych i w krótkim czasie uzyskać wyrok sądowy wraz z klauzulą wykonalności, a także doprowadzić do egzekucji komorniczej. Na etapie egzekucji komorniczej zapewnimy pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.